تو حق نداری ازش بپرسی چرا 

 

  seen کردی ولی جواب ندادی ...

 

  ،،،  

 

 

 

 

  فوقش حق داری دیگه بهش پیام ندی...

 

 

 

 

   ت/ ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : تلخ ترین و شیرین ترین مطالب تاپ و توپ!!! |ببین چقدر به کارت میاد؟این متنه؟؟؟
برچسب ها :